031-42499604
/search/group-شین-بسته-آلومینیوم

شین بسته آلومینیوم با اتصالات

conductor with aluminium cover

             


جهت اطمینان از انتخاب صحیح محصول و خرید  منطبق با نیاز خود ، حتما با کارشناسان ما تماس بگیرید.
          
                                                                            
آمپر
  • 80 آمپر
  • 120 آمپر
  • 240 آمپر
موجود

ایــن سیستــم جهــت بــرق رسا نــی در مسیرها یی کــه دمــای محــل نصــب بیشتــر از °55C و کمتــر از °90C است مورد استفـاده قـرار می گیرد.جهـت نصب این سیستـم در طولهـای بیشتر از 80 متر بایـد از نیم درز انبساط و یا درز انبساط با مشورت کارشناسان این شرکت استفـاده گـردد.

مشخصات

شین بسته آلومینیوم با اتصالات