031-42499604
/search/group-C-rail

بست ابتدا

First clamp plastic holder

زمان تحویل این کالا به مدت یک هفته میباشد.
36000             

          
                                                                            
نوع
  • ابتدا
سایز
  • 30
  • 50
اندازه
  • بزرگ
  • کوچک
موجود

بست ابتدا قطعه ایست که در ابتدای کابل جهت نگه داری کابل و عدم باز شدن یا کشیده شدن در حین حرکت روی سی ریل های برق رسانی بسته میشود.

مشخصات

بست ابتدا