031-42499604
/search/group-C-rail

بست اتصال دهنده ریل به ریل فلزی

Joint clamp 30 steel type

زمان تحویل این کالا به مدت یک هفته میباشد.
28800             

          
                                                                            
سایز
  • 30
  • 50
موجود

این قطعه جهت اتصال سی ریل ها به یک دیگر استفاده میگردد. با توجه به این که
سی ریل های موجود در بازار در طول 6 متر وجود دارد ، در نتیجه برای طول های بیشتر از 6 متر نیاز به این قطعه وجود دارد.

مشخصات

بست اتصال دهنده ریل به ریل فلزی