031-42499604
/search/group-شین-باز
 •                                                                                                                                                                        

درز انبساط شین باز

Fix clamp 450&800A

زمان تحویل این کالا به مدت یک هفته میباشد.
5400000             
             
          
                                                             
آمپر
 • 450آمپر
 • 800آمپر
مدل
 • با کابل
 • بدون کابل
 • با کابل
 • بدون کابل
گارانتی
 • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
 • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
 • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
 • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
موجود

مشخصات درز انبساط شین باز