031-42499604
/search/group-شین-بسته
 •                                                                                                                                                                        

درز انبساط شین PVC

Pvc semy expansion joint

زمان تحویل این کالا به مدت یک هفته میباشد.
5460000             
             
          
                                                             
آمپر
 • 50 آمپر
 • 80 آمپر
 • 120 آمپر
 • 240 آمپر
گارانتی
 • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
 • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
 • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
 • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
موجود

درز انبساط شین PVC جهــت بــرق رسانــی در مسیرها یی کــه دمــای محــل نصــب شین ها بیشتــر از °55C و کمتــر از °90C است مورد استفـاده قـرار می گیرد.
در مواقعی که شین های مورد استفاده بیشتر از 80 متر باشد از نیم درز انبساط و یا درز انبساط با مشورت کارشناسان این شرکت استفـاده گـردد.

موارد استفاده برای :

 • برای محیط های با دمای معمولی حداکثر تا 60 درجه سانتیگراد

 •  بدور از گرد و غبار

 • محیط های سرپوشیده و بدور از تابش نور خورشید

 • تحمل تغییرات طول پی وی سی تا 6 سانتی متر

مشخصات درز انبساط شین PVC